Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Księga Powtórzonego Prawa:                                              Pwt 10
Czego żąda od ciebie twój Pan Bóg? Byś chodził wszystkimi Jego drogami.

Ezechiel:                                                                                Ez 1
Była nad nim ręka Pana.

Ewangelia:                                                                             Mt 17
„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.

Rozważanie:
Starsze pokolenie musi zrozumieć optykę młodzieży – tak jak i młodzież musi zrozumieć optykę starszego pokolenia. Bo inaczej będzie trwał dwugłos. Jedna i druga strona będzie mówiła i nie będą się rozumieli. Bo te same słowa co innego znaczą. Jednym i drugim o co innego chodzi.
Tylko nie myślmy, że proces, który się dokonuje, to jest proces naskórkowy. Że to coś podobnego jak wysypka młodzieńcza, po której przyjdzie „normalny czas”. A tak naprawdę, już nigdy nie przyjdzie „normalny czas”. Stary czas nie wróci. Oni nie przeminą. Wprost przeciwnie. Oni zajmą stanowiska starszego pokolenia. I to będzie inny świat. Którego dorośli, gdy teraz nie zrozumieją, w przyszłości też nie będą rozumieli.

Poezja:
Kiedy przeze mnie wołasz, jakże ja ostaję,
kiedym jest sam dla siebie obiecanym krajem?
I cóż mi, żem szkatuła, w której nic już więcej
ponad głos w niej zamknięty i złoto uświęceń?
                                                
K. K. Baczyński, Psalm 3. O łasce