Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Jozue:                                                                                    Joz 24
Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się. I miasta, których wyście nie budowali, a w nich zamieszkaliście.

Ezechiel:                                                                                Ez 16
Ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się, i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła.

Ewangelia:                                                                             Mt 19
„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało”.

Rozważanie:
Trzeba trwać w dialogu z młodzieżą. Bo inaczej dojdzie do tego, że mnożyć się będą stare domy – w których mieszka stara matka i stary ojciec. Dzieci powychodziły z domu. A rodzice siedzą coraz bardziej samotni. Z dziećmi nie mają o czym mówić. Bo przyznają: „My ich nie rozumiemy”. I dzieci nie przychodzą. Wystarczy wpaść raz na jakiś czas i spytać się, co w domu. Przynieść kwiatek albo jakiś drobny prezent. I tych dwoje starych ludzi siedzi coraz bardziej samotnie. Bo już koleżanki i koledzy poumierali albo powyjeżdżali, albo są w domu starców. Kurtyna zapadła.