Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Jozue:                                                                                    Joz 24
Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać.

Ezechiel:                                                                                Ez 18
Będę was sądził, każdego według jego postępowania.

Ewangelia:                                                                             Mt 19
„Dopuśćcie dzieci, nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”.

Rozważanie:
Wychowywanie nie może mieć charakteru trzymania na uwięzi czy prowadzenia za kołnierz. Ten, kto chce wychowywać, musi rozmawiać. A nikt bardziej nie jest predystynowany do tego jak rodzice. Nikt nie ma tyle cierpliwości, wyrozumiałości, wytrzymałości jak oni. Oni są do tej funkcji rozmawiania przeznaczeni z natury.