Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Księga Sędziów:                                                                     Sdz 2
Opuścili Pana i spadł na nich ucisk ogromny.

Ezechiel:                                                                                 Ez 24
Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych.

Ewangelia:                                                                              Mt 10
„A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”.

Rozważanie:
Tłumaczyć dziecku prawdy wiary. Okazuje się, że to i łatwe, i trudne. Łatwe, bo dziecko samo garnie się do tych pytań.
Sformułowaniami najprostszymi – na zasadzie „co to” i „dlaczego” chce wyczerpać istotę rzeczywistości Bożej. Byle tylko rodzice chcieli odpowiadać. Byle się nie zawstydzili swojej nieumiejętności. Byle usiłowali odpowiedzieć slowami, którymi dziecko operuje, jego myśleniem, jego sposobem rozumowania. Tylko trzeba uważać, żeby się nie zmęczyć. Żeby się nie zdenerwować. Żeby nie odpowiedzieć: „Daj mi święty spokój. Ja mam co innego teraz do roboty”.

Poezja:
od bitwy do bitwy
od złości do złości
wielu z nas
ciska bezpłodne gołosłowy
aż się rozsypią
i nie uzbierasz
ani jednej kości
z ideonielogicznej głowy 
                                        Cz.
Niemen, Niepokój o pokój