Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Księga Sędziów:                                                                     Sdz 9
Rzekły wszystkie drzewa do ostu: „Chodź ty i króluj nad nami!” Odpowiedział oset drzewom: „Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu!”

Ezechiel:                                                                                 Ez 34
Biada pasterzom, którzy sami siebie pasą. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza.

Ewangelia:                                                                              Mt 20
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy”.

Rozważanie:
Rozmowy rodziców z dziećmi na tematy religijne wykazują, jak wielkie są w nas luki zrozumieniowe, pojęciowe, jak bardzo leżą odłogiem tematy podstawowe – nieruszane. Bo nie było czasu, bo nie było potrzeby, bo nie było okazji. A teraz dziecko przypiera do muru, zmusza do odpowiedzi, przyszpila swoich rodziców.