Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Księga Sędziów:                                                                     Sdz 11
Złożył śluby Panu.

Ezechiel:                                                                                 Ez 36
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

Ewangelia:                                                                              Mt 22
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi”.

Rozważanie:
Rozmowa z definicji zakłada, że po niej partnerzy wyjdą inni – że nikt nie wyjdzie nienaruszony. Nawet gdy zostanę przy swoim stanowisku. I to obowiązuje również w rozmowie rodziców z dziećmi.