Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Księga Rut:                                                                             Rt 1
Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem.

Ezechiel:                                                                                 Ez 37
Udzielę wam mego ducha, po to, byście ożyli.

Ewangelia:                                                                              Mt 22
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

Rozważanie:
Świat dzieci i młodzieży jest inny niż rodziców. Dzieci co innego czytają. Czym innym się zachwycają. Co innego ich cieszy. Mają inne dowcipy, inne żarty. Inne zainteresowania. Klasyczne lektury szkolne dorosłych, które ci czytali z czerwonymi uszami, traktują jako zamierzchłe starocie. A poza tym starsze pokolenie rzadko chodzi do teatru, bo nie ma czasu, bo tysiąc rzeczy, a oni chodzą do teatru – chociażby ze swoją nauczycielką od języka polskiego. Skala przeżywania jest inna niż dorosłych.