Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Księga Rut:                                                                             Rt 2
Niech będzie błogosławiony Pan.

Ezechiel:                                                                                 Ez 43
Ziemia jaśniała od Jego chwały.

Ewangelia:                                                                              Mt 23
„A wy wszyscy braćmi jesteście. Jeden bowiem jest Ojciec wasz,  Ten w niebie”.

Rozważanie:
Co parę lat chodzi Pan Bóg po kraju ze skrzynią wyborczą. I staje przed każdym z nas i prosi: Wrzuć twój głos. A około 50 procent naszego społeczeństwa odwraca się od Niego – nie głosuje.