Biblioteka


21. NIEDZIELA ZWYKŁA  

21. NIEDZIELA ZWYKŁA

Jozue:                                                                                   Joz 24
Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.

Paweł:                                                                                   Ef 5
Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.

Ewangelia:                                                                            J 6
„Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem”. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili.

Rozważanie:
Co parę lat staje Pan Bóg przed każdym z nas ze skrzynią wyborczą i mówi: Wrzuć głos. Bo nie jesteś jednostką, która żyje samotnie na tym świecie. Tworzysz społeczność. Nie żyjesz na bezludnej wyspie. Nie idziesz sam o własnych siłach. Należysz do społeczeństwa. Jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za naród, do którego należysz.

Poezja:
jak tu odejść
gdy się wrosło w krzesło
gdy się wrosło w życie
tak bardzo
że poza śmierć
Z. Czop, ***