Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                                   1 Tes 1
Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego.

Paweł:                                                                                   2 Tes 1
Winniśmy za was Bogu dziękować, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje.

Ewangelia:                                                                            Mt 23
„Biada wam, uczeni w Piśmie, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi”.

Rozważanie:
Co parę lat idzie Pan Bóg przez kraj i zbiera głosy. Bóg – Mądrość sama -czeka na mądrą decyzję: Wrzuć głos na to ugrupowanie, które uważasz za najbardziej ludzkie. Na tych, którzy dają jakąś gwarancję, że będą starali się prowadzić kraj nasz uczciwie, w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Wrzuć głos mądrze.

Poezja:
jak zostawić
to co się budowało
sznurowało
zapinało
łączyło i dzieliło
i bez drogi
bez światła
odejść 
                          
Z. Czop, ***