Biblioteka


WTOREKWTOREK


Paweł:                                                                                   1 Tes 2
Zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.

Paweł:                                                                                   2 Tes 2
Stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pomocą naszego listu.

Ewangelia:                                                                            Mt 23
„Biada wam, bo omijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę”.

Rozważanie:
Co parę lat idzie Pan Bóg ze skrzynią wyborczą. A ty nie kryguj się. Nie udawaj, że cię to nie obchodzi. Nie wymawiaj się, że to ciebie nie interesuje, że przestałeś się zajmować polityką, że się zraziłeś, że nie widzisz sensu, że to nie twoja sprawa, że lepiej iść na wycieczkę za miasto.