Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Paweł:                                                                                   1 Tes 2
Dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was, wierzących.

Paweł:                                                                                   2 Tes 3
Kto nie chce pracować, niech też nie je.

Ewangelia:                                                                            Mt 23
„Biada wam, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich”.

Rozważanie:
Co parę lat idzie Pan Bóg przez kraj ze skrzynią wyborczą. I na to spotkanie trzeba się przygotować. Przygotować się latami. Trzeba się interesować tym, co się dzieje na tak zwanej arenie politycznej. Trzeba słuchać, czytać, rozmawiać, wyrabiać sobie swoje zdanie, stanowisko, pogląd. Oceniać, chwalić to co jest do pochwalenia, krytykować to co jest do skrytykowania.