Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Paweł:                                                                                   1 Tes 3
A Pan niech spotęguje waszą wzajemną miłość do wszystkich, jaką i my żywimy do was.

Paweł:                                                                                   1 Kor 1
W Nim bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski.

Ewangelia:                                                                            Mt 24
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”.

Rozważanie:
Jeżeli Bóg jest miłością, uczciwością, wolnością, prawdą i pięknem, to wierzyć w Boga nie oznacza wiedzieć o Nim. Wierzyć to utożsamiać się z Bogiem. Czyli żyć uczciwie, w wolności, w prawdzie, w pięknie.