Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Paweł:                                                                                   1 Tes 4
Zachęcam was, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać wasze obowiązki i pracować własnymi rękami.

Paweł:                                                                                   1 Kor 1
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata, i wzgardzone, wyróżnił Bóg.

Ewangelia:                                                                            Mt 25
„Pewien człowiek, mając udać się w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden”.

Rozważanie:
Są ludzie, którzy się wybrzydzają na różaniec – że to klepanie. I w ogóle – bezsensowny wymysł, żeby tak powtarzać bez przerwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. A trzeba w tym dostrzec sposób na wyciszenie, wyhamowanie, zrelaksowanie. A więc powiedzmy sobie wyraźnie: powtarzamy monotonnie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo na to, żeby zjednoczyć się z Bogiem, który jest pokojem. A jeżeli przy tym wpadnie jakaś błyskawica, jakieś olśnienie, to niech Bogu będą dzięki.