Biblioteka


23. NIEDZIELA ZWYKŁA  (5 IX)23. NIEDZIELA ZWYKŁA


Izajasz:                                                                                     Iz 35
Oto wasz Bóg. On sam przychodzi, by was zbawić.

Jakub:                                                                                       Jk 2
Bóg wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze.

Ewangelia:                                                                                Mk 7
Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

Rozważanie:
Jezus oparł się na Starym Testamencie. W swoim genialnym spojrzeniu odczytał go jako księgę o Bogu-Miłości. Zrozumiał i zinterpretował inaczej niż faryzeusze. Choć podobnie jak oni czytał teksty Starego Testamentu w synagogach, to objaśniał tak, jak odkrył, co odnalazł, czym wybuchnął: prawdą, że Bóg jest Miłością.

Poezja:
Każdego dnia tak bardzo Cię szukam.
I każdego dnia –
szukam Cię na nowo, w pragnieniu dobra –

w marzeniu o pięknie,
które przyszło na ten świat, razem ze mną.
                                                               A. M. Korzeniewska, Ostatnia myśl