Biblioteka


PONIEDZIALEKPONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                                   Kol 1
Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.

Paweł:                                                                                   1 Kor 5
Tak przeto odprawiajmy święto nasze. Nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy.  

Ewangelia:                                                                             Łk 6
„Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć?”

Rozważanie:
W każdej Mszy świętej Jezus osobiście czegoś nas naucza. Każdy, kto czyta teksty mszalne, względnie ich słucha, jeżeli w pełni identyfikuje się ze słyszanym tekstem, to identyfikuje się z Jezusem Chrystusem.

Poezja:
wypatruję Cię –
w iskierkach szkiełek zdobiących ściany,
znajduję Cię w powadze świątyni,
w zamkniętych oczach skupionych w modlitwie.
                                               
A. M. Korzeniewska, Ostatnia myśl