Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Paweł:                                                                                   Kol 3
Już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Paweł:                                                                                   1 Kor 7
Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jakby nie posiadali, ci, którzy używają tego świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.

Ewangelia:                                                                             Łk 6
„Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”.

Rozważanie:
W tej optyce w gruncie rzeczy jest tylko jeden sakrament: chrzest. Dokonuje się wtedy, gdy człowiek dorosły świadomie decyduje się, żeby żyć w miłości, tak jak tego uczy Jezus. Wszystkie kolejne sakramenty to nic innego, jak tylko powtarzanie tej samej decyzji na kolejnych etapach życia.