Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Paweł:                                                                                   1 Tm 1
Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary.

Paweł:                                                                                   1 Kor 9
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.

Ewangelia:                                                                             Łk 6
„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”

Rozważanie:
A pomimo wszystko, wciąż idziemy ku Niemu. Przebijamy się przez zwały naszej głupoty, słabości, grzeszności, chciwości, pazerności. Przysypiamy, ale coraz budzimy się. Przegapiamy, ale coraz spostrzegamy się, żeśmy zabłądzili, że to nie ta droga. Przystajemy, ale zrywamy się ku Niemu – dotknięci miłosierdziem, objęciem.