Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Paweł:                                                                                   1 Tm 1
Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

Paweł:                                                                                   1 Kor 10
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest Chleb, przeto my liczni tworzymy jedno Ciało.

Ewangelia:                                                                             Łk 6
„Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc”.

Rozważanie:
Jeżeli nie będziesz kochał, to zabijesz siebie, zabijesz społeczeństwo, w którym żyjesz, zabijesz naród, do którego należysz. Dołączysz do sfory psów, które sobie skaczą do gardła.