Biblioteka


24. NIEDZIELA ZWYKŁA  (12 IX)24. NIEDZIELA ZWYKŁA


Izajasz:                                                                               Iz 50
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Jakub:                                                                                 Jk 2
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?

Ewangelia:                                                                          Mk 8
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

Rozważanie:
Religia chrześcijańska nie jest ideologią. Nie jest teoretyczną konstrukcją, wymyśloną nie wiadomo skąd i po co. Religia chrześcijańska ma na celu pełny rozwój naszego człowieczeństwa. I tylko tyle. Jej źródło tkwi we wnętrzu naszym, w naszej istocie. Sposobem na zrealizowanie tego postulatu jest miłość. Bo tylko tak możesz dorastać do pełni człowieczeństwa.

Poezja:
– lecz ponad wszystko
w wielkim miłowaniu
korzę się Tobie Chryste frasobliwy
strzegący polskich dróg i miedz –
                           E. Zegadłowicz, Lecz ponad wszystko