Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                                  1 Tm 2
Zalecam, by prośby, modlitwy, wspólne błagania i dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi i za wszystkich sprawujących władzę.

Paweł:                                                                                  1 Kor 11
Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę”.

Ewangelia:                                                                            Łk 7
„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł, lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”.

Rozważanie:
Ale przecież trzeba zatroszczyć się o dach nad głową. Żeby można było spokojnie pracować. Ale przecież trzeba postarać się o pożywienie, aby można było żyć dalej. Ale przecież trzeba mieć w szafie ubrania, żeby nie zmarznąć w zimie, a i w lecie w coś się ubrać. Ale przecież trzeba zgromadzić trochę pieniędzy na wypadek, gdy przyjdzie choroba albo starość.

Poezja:
iż tak rozpięty nad drogą nad światem
– a na tle nieba – już poza wiecznością –
przebaczasz wszystkim – wszystkich jesteś bratem –
darzącym jasną dziecięcą miłością
nie pragnącą niczego – krom tego – by głodny
miał chleba pod dostatkiem,
smutny był pogodny
słońcem które świeci –
                  E. Zegadłowicz, Lecz ponad wszystko