Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Ezdrasz:                                                                               Ezd 1

Pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego.

Księga Przysłów:                                                                 Prz 3
Pracownikom nie odmawiaj zapłaty.

Ewangelia:                                                                           Łk 8
Jezus powiedział: „Nikt nie zapala lampy i nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku”.

Rozważanie:
Miłość to jest ciąg ku prawdzie, ku pięknu, ku dobru. Bo nam wciąż za mało prawdy, piękna i dobra. Bo nam wciąż za mało światła, błękitu, morza, gwiazd, zieleni, lasów, wschodów i zachodów. Bośmy ze światła, z lasów, z zieleni, z traw, z morza, z rzek, gór i dolin. Bo to wszystko w nas. I dlatego ciągniemy – ku zieleni, błękitowi, ku lasom, ku górom. Aby żyć bardziej, wspanialej, szerzej, głębiej.

Poezja:
nigdy nie wystarczą ci
gotowe biblie
ani żadne cudze pisma święte 
                                     J. Baran, Przykazania