Biblioteka


27. NIEDZIELA ZWYKŁA  (3 X) 

27. NIEDZIELA ZWYKŁA


Księga Rodzaju:                                                                       Rdz 2
Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Paweł:                                                                                      Hbr 2
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.

Ewangelia:                                                                               Mk 10
Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Rozważanie:
Jezus mógł zginąć wiele razy. Również w walce o równouprawnienie kobiet. Bo przecież w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale XXIV w wierszu pierwszym jest powiedziane, że można dać żonie list rozwodowy. A Jezus mówi: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej”. A więc wprost zaprzecza Prawu Mojżeszowemu. Powinien więc zginąć za to, że zrównuje kobietę z mężczyzną. Bo mówi dalej: „Jeżeli żona opuści swego męża i wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. A więc – po równo. A jeszcze w XIX wieku byli ludzie ogólnie uznani za mądrych, którzy twierdzili, że kobieta nie ma duszy. Czyli że nie ma żadnych praw.

Poezja:
BÓG
NIE MA BOGA
                    J. Lohman, Można stracić wiarę, ale nikt nie obroni od radości oglądania Boga