Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Jonasz:                                                                                     Jon 1
Pan skierował do Jonasza te słowa: „Wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze”.

Paweł:                                                                                      Ga 1
Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Ewangelia:                                                                                Łk 10
Jakiś uczony w Prawie, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

Rozważanie:
Gdy człowiek znajdzie takiego człowieka, który ma w sobie to bogactwo, za którym tęskni, to tak jakby połówka pomarańczy znalazła swoją drugą połowę. Jest przeświadczony, że mu życia nie starczy, aby wziąć od niego tę mądrość, którą on w sobie niesie, nacieszyć się tym pięknem, pod którego urokiem pozostaje.

Poezja:
– Nie ma?
Bóg w Krakowie
W bibliotece
W tobie
W ogrodzie Plant
                 J. Lohman, Można stracić wiarę, ale nikt nie obroni od radości oglądania Boga