Biblioteka


WTOREKWTOREK


Jonasz:                                                                                Jon 3
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi: „Wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i głoś jej upomnienie”.

Paweł:                                                                                 Ga 1
Słyszeliście, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć.

Ewangelia:                                                                           Łk 10
A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, ale potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę”.

Rozważanie:
Tyś jest naszym słońcem – a my promieniami. Tyś naszym oceanem – a my kroplami. Tyś nieskończoną plażą – a my ziarnkami piasku.

Poezja:
Jeśli musisz mieć w oczach WSZECHMOC BOGA
nim nagi staniesz przed Nim
Przyjdź
W ciszy popołudnia
W słońcu do kościoła
wejściem co zda się celem Brackiej
                              J. Lohman, Można stracić wiarę, ale nikt nie obroni od radości oglądania Boga