Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Jonasz:                                                                                   Jon 4
Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą.

Paweł:                                                                                    Ga 2
Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty. Byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych.

Ewangelia:                                                                              Łk 11
Rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić”.

Rozważanie:
Jesteśmy dziećmi piękna. Dlatego tak nam przeszkadza każda brzydota, wynaturzenie, wyuzdanie. I dlatego tak jesteśmy zauroczeni, gdy spostrzeżemy choćby ślad piękna w świecie i w ludziach. Gdy możemy zachwycać się tak prostotą, jak finezją, którą napotykamy w przyrodzie i człowieku.

Poezja:
Przyklęknij
gdzie co dzień stoją w witrażach
W kościołach Święci
I spójrz
w stronę muzyki
                        J. Lohman, Można stracić wiarę, ale nikt nie obroni od radości oglądania Boga