Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Malachiasz:                                                                            Ml 3
Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu, bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów”.

Paweł:                                                                                    Ga 3
Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.

Ewangelia:                                                                             Łk 11
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”.

Rozważanie:
Jesteśmy dziećmi Prawdy. Dlatego nas tak boli każda głupota, nielogiczność, niekonsekwencja, bezmyślność. I dlatego tak rozglądamy się za mądrością, dociekamy, szukamy, pytamy, czytamy, nadsłuchujemy.

Poezja:
BÓG większy niż NIE MA BOGA
Oto chwili kiedy stworzył światło
                                 J. Lohman, Można stracić wiarę, ale nikt nie obroni od radości oglądania Boga