Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Joel:                                                                                          Jl 1

Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły.

Paweł:                                                                                      Ga 3
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Ewangelia:                                                                                Łk 11
„A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże”.

Rozważanie:
Jesteśmy dziećmi dobra. Dlatego tak nas rani każda krzywda wyrządzona przez nas, przez ludzi, przez państwo. I dlatego tak cieszymy się świętością, wolnością, prawością, czystością, bezinteresownością. Tą, na którą się sami potrafimy zdobyć, jak i tą, którą zobaczymy – choćby iskrę – u naszego brata.