Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Joel:                                                                                      Jl 4
Dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo przelewają się kadzie.

Paweł:                                                                                   Ga 3
Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie.

Ewangelia:                                                                             Łk 11
Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”.

Rozważanie:
Jesteśmy dziećmi doskonałości. Dlatego tak wadzi nam każde prostactwo – i nasze, i ludzi – interesowność, zachłanność, chciwość. I dlatego cieszy nas każda szlachetność, życie prawe – i nasze, i naszych braci.