Biblioteka


28. NIEDZIELA ZWYKŁA  (10 X)28. NIEDZIELA ZWYKŁA


Księga Mądrości:                                                                    Mdr 7

Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. W porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota.

Paweł:                                                                                     Hbr 4
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Ewangelia:                                                                               Mk 10
„Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól”.

Rozważanie:
I tak dążymy wszyscy do Ciebie – jak promień do słońca, jak kropla do oceanu, jak okruch piasku do plaży.

Poezja:
Niebo złote ci otworzę,
w którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, aby żyć
zielonymi listeczkami,
śpiewem jezior, zmierzchu graniem,
aż ukaże jądro mleczne
ptasi świt.
(…………………)
                                                           K. K. Baczyński, ***