Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                            Rz 1

Do wszystkich przez Boga umiłowanych: łaska wam i pokój.

Paweł:                                                                            Ga 4
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.

Ewangelia:                                                                     Łk 11
„Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego pokolenia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Rozważanie:
I tak nie możemy się doczekać, kiedy światło prawdy w nas wzejdzie i w narodzie. Kiedy będziemy wolni od wszystkiego, co głupie i złe. Bo chcemy być razem z Nim.

Poezja:
Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne – obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył. 
                                              K. K. Baczyński, ***