Biblioteka


WTOREKWTOREK


Paweł:                                                                        Rz 1

Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Paweł:                                                                        Ga 5
Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

Ewangelia:                                                                  Łk 11
„Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”.

Rozważanie:
Tylko my, z takim rozmachem podchodzący do życia, dajemy się nabrać. I tak nam często się zdaje, że napotkaliśmy piękno, prawdę i mądrość, wolność, czystość i świętość, a okazuje się, że to brud, interes, manipulacja, fałsz, kłamstwo. I zamiast ziarna łapiemy plewy.
A zanim się zorientujemy poniewczasie, to już jesteśmy utaplani, ubrudzeni.