Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Paweł:                                                                                Rz 2

Chwała, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze.

Paweł:                                                                                Ga 5
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Ewangelia:                                                                          Łk 11
„Biada wam, bo pomijacie sprawiedliwość i miłość”.

Rozważanie:
Tak bardzo nudno budować swój dobry wizerunek w oczach ludzi. Tak bardzo nudno starać się, aby ludzie mieli dobrą o nas opinię. A nawet nie nudno. To tragicznie, to strasznie – żeby życie zmarnować na budowaniu ołtarza dla siebie.