Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Paweł:                                                                                   Rz 3

Czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan?

Paweł:                                                                                   Ef 1
Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym.

Ewangelia:                                                                             Łk 11
Czyhali, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

Rozważanie:
Gdy żyjemy na pokaz, wtedy nas nie ma, nie jesteśmy autentyczni, nie jesteśmy prawdziwi, nie jesteśmy sobą. Boimy się nawet tego, aby się nie odkryć. Ażeby nie okazało się, jacy jesteśmy małego formatu, pogarbieni, skompleksiali, tchórzliwi. I to jest ten zamknięty krąg. Nie wyrośniemy z małości, jeżeli nie staniemy się autentyczni.