Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Paweł:                                                                                    Rz 4

Uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.

Paweł:                                                                                    Ef 1
My, którzyśmy nadzieję złożyli w Chrystusie.

Ewangelia:                                                                             Łk 12
„Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone”.

Rozważanie:
Wszystko rozgrywa się na płaszczyźnie naszych umiłowań. Tu właśnie decyduje się nasza wielkość i nasza małość. Co pokochamy. Czy to jest prawdziwe dobro? Czy to jest głęboka prawda? Czy to jest najwyższe piękno?