Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Paweł:                                                                                    Rz 4

Uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia.

Paweł:                                                                                    Ef 1
A Jego samego ustanowił Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko.

Ewangelia:                                                                             Łk 12
„Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego”.

Rozważanie:
Pytanie, jakie wciąż musimy sobie stawiać: Czy nie zaplątaliśmy się w maliny, w krzaki, w labirynty? Czy nie zeszliśmy na manowce? I zamiast płonąć czystym ogniem tracimy życie na uganianiu się za fałszywymi pieniędzmi, w podejrzanych interesach, w przerosłych ambicjach i ambicyjkach. Tracimy swoją energię, czas i siłę na głupstwa. A gdy po latach połapiemy się, że to był błąd, bzdura, fałsz, to już okazuje się, że tych sił nie za wiele i energii nie starcza, aby zbudować nowe, wspaniałe życie.