Biblioteka


29. NIEDZIELA ZWYKŁA  (17 X) 

29. NIEDZIELA ZWYKŁA


Izajasz:                                                                                 Iz 53
Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem.

Paweł:                                                                                   Hbr 4
Mamy arcykapłana doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu.

Ewangelia:                                                                             Mk 10
„Kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie sługą waszym”.

Rozważanie:
Chrześcijańskich partii ani chrześcijańskich rządów nie nazywajmy chrześcijańskimi, opierając się na tym, czy posłowie względnie ministrowie chodzą na Mszę świętą w niedziele i święta. Tylko rozpoznawajmy ich po tym, co Jezus powiedział: „Kto by chciał być wielki między wami, niech będzie sługą waszym”.

Poezja:
trzeba wyjść niepostrzeżenie
z domu
ciała
                                       K. Lisowski, Ballada o Narayamie