Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                                    Rz 4
Wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego.

Paweł:                                                                                    Ef 2
Jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.

Ewangelia:                                                                             Łk 12
„Strzeżcie się wszelkiej chciwości”.

Rozważanie:
Przecież ani nasz rząd, ani parlament nie spadł z nieba, ale wyrósł z nas. To dlatego tam jest taka kultura, ponieważ u nas w narodzie jest taka kultura.

Poezja:
krewni i przyjaciele niech piją herbatę
krzątają się jak co dzień
rozmawiają o zbiorach 
                                                       K. Lisowski, Ballada o Narayamie