Biblioteka


WTOREKWTOREK


Paweł:                                                                                      Rz 8
Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.

Paweł:                                                                                      Ef 5
Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.

Ewangelia:                                                                               Łk 13
„Królestwo Boże podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki”.

Rozważanie:
Twoje zachowanie, sposób bycia jest wyrazem twojej osobowości. Takim jesteś, jak cię ludzie widzą. Ale istnieje jeszcze druga prawda. Poprzez kontrolowanie swojego zachowania się kształtujesz swoją osobowość.

Poezja:
Ach, ukryć się tu w ciemnej sieni
z dala od rynku, gdzie tak nudno,
kędy przechodnie przerażeni
pytają się, co będzie jutro;
                                              K. I. Gałczyński, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich