Biblioteka
PIĄTEK


Paweł:                                                                                           Rz 9

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich.

Paweł:                                                                                           Flp 1
Noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce.

Ewangelia:                                                                                    Łk 14
„Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?”

Rozważanie:
To jedna z naszych wad narodowych: troska o to, co sądzą o nas inne narody. Nawet gorzej: staranie się, żeby przypodobać się innym narodom. A nawet jeszcze gorzej: przekonanie, że im na nas bardzo zależy; że oni nami się ogromnie interesują, że ich bardzo obchodzimy; że oni swój los wiążą z naszym losem; że oni nasz los wiążą ze swoim losem.