Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Paweł:                                                                                Rz 11
Zbawienie przypadło w udziale poganom.

Paweł:                                                                                Flp 1
Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk.

Ewangelia:                                                                         Łk 14
„Przyjacielu, przesiądź się wyżej!”

Rozważanie:
Ale przecież należy być godnym reprezentantem Polski, gdziekolwiek się znajdujesz i w jakichkolwiek okolicznościach. Tym bardziej, że nasze dobre imię na świecie jest mocno nadszarpnięte: Polacy – alkoholicy, Polacy – złodzieje, Polacy – bezrobotni. Nie mamy zbyt wielu przyjaciół na świecie.