Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Paweł:                                                                                  Rz 15
A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane.

Paweł:                                                                                  Flp 3
Bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu.

Ewangelia:                                                                           Łk 16
„Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości”.

Rozważanie:
Zapominamy dziękować Panu Bogu. Ale zapominamy dziękować również ludziom. Dzieci – matkom, ojcom, babciom, dziadziom, wujkom, ciociom. Uczniowie – nauczycielom. Człowiek – człowiekowi.

Poezja:
Od tamtego dnia mieszkają znowu razem
żyją w zgodzie i szczęściu 
                                            J. Kawalec, Sposób na śmierć