Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Paweł:                                                                                Rz 16
Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków.

Paweł:                                                                                Flp 4
Do wszystkich warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Ewangelia:                                                                          Łk 16
„Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

Rozważanie:
Jeżeli ilość zbrodni popełnionych w ciągu dnia tak z roku na rok gwałtownie rośnie – ilość kradzieży, włamań, złodziejstw, oszustw, najrozmaitszego rodzaju przestępstw – to co będzie za dziesięć lat? Za sto? Za dwieście?
Od katastrofy może nas uratować tylko dobry dom rodzinny.