Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Księga Mądrości:                                                                   Mdr 1

Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi.

Paweł:                                                                                    Tt 1
Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego.

Ewangelia:                                                                             Łk 17
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”.

Rozważanie:
To jest jedna z pokus tego świata: aby całe życie poświęcić podobaniu się innym ludziom. Imponowaniu, zauroczaniu. To jest jedna z pokus tego świata. Żeby całe życie poświęcić sprawie: co ludzie o mnie sądzą, co ludzie o mnie myślą, co ludzie o mnie mówią. Nieustannie starać się o to, by robić na innych dobre wrażenie.

Poezja:
O! utop nas w Twych światów bezmiernej głębinie,
Posrebrzaj nas jak gwiazdy, rozpuszczaj jak morze,
Nalewaj nas powietrzem w błękitne przestworze,
Nastrajaj nas jak echo i słuchaj, jak ginie. 
                                                                           J. Lechoń, Modlitwa