Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Księga Mądrości:                                                                        Mdr 6

On stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy.

Paweł:                                                                                         Tt 3
Przypominaj wszystkim, że powinni unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność.

Ewangelia:                                                                                  Łk 17
Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?”

Rozważanie:
Umiej się zachować przy stole, jeść zupę, drugie danie. Trzymać łokcie przy sobie, a nie oparte o stół. Nie śmiej się za głośno, ani nie używaj wulgarnych słów. Musisz też umieć chodzić, stać, gestykulować rozmawiając. To też jest sztuka. I to nie krygowanie się, ale forma wyrazu twojej osobowości. Twoja mowa powinna być piękna, staranna, precyzyjna, wyraźna. Musi przekazywać precyzyjnie to, co myślisz. To nie jest kokieteria. A nawet gdyby choć trochę?