Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Księga Mądrości:                                                                    Mdr 13

Głupi są wszyscy ludzie, którzy z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest.

Jan:                                                                                         2 J 4
Proszę cię, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to, nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku.

Ewangelia:                                                                              Łk 26
„Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je”.

Rozważanie:
Nie chodzi o to, żebyś był wybrednym smakoszem, ale odżywiaj się sensownie. Jeżeli to tylko możliwe, niech śniadanie będzie śniadaniem, obiad – obiadem, kolacja – kolacją. A jeżeli niemożliwe, by obiad był obiadem, bo jesteś wtedy w pracy, to niech kolacja będzie centralnym punktem dla wszystkich, którzy z tobą mieszkają. Niech to nie będzie pojadanie po kątach. Niech stół będzie nakryty obrusem, zastawa taka, na jaką cię stać. I dobra atmosfera przy stole.