Biblioteka


33. NIEDZIELA ZWYKŁA  (14 XI)33. NIEDZIELA ZWYKŁA


Daniel:                                                                                   Dn 12
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

Paweł:                                                                                    Hbr 10
Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Ewangelia:                                                                            Mk 13
„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”.

Rozważanie:
Trzeba sobie wzajemnie pogratulować, żeśmy dożyli końca tego roku. Chociaż kwękaliśmy, dolegało nam to czy tamto, nawet zdawało się, że już – a przeżyliśmy.
I życzmy sobie, żebyśmy i ten następny rok przeżyli zdrowi i cali.

Poezja:
Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są konieczne – bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.
                                                    Cz. Miłosz, Wiara