Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Księga Machabejska:                                                      1 Mch 6
Sen odszedł od moich oczu, a troska gniecie me serce. Doszedłem do wielkiej udręki niepewności.

Apokalipsa:                                                                      Ap 11
Oto moi Świadkowie.

Ewangelia:                                                                       Łk 20
„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Rozważanie:
Ile było radości w tym roku, który mija? Ile uśmiechu – za wszelką cenę? Ile nadziei – mimo wszystko? Ile było optymizmu wbrew prognozom? Tyle było wygranych dni. Wszystkie inne były przegrane.