Biblioteka


34. NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA34. NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA


Daniel:                                                                                     Dn 7

Syn Człowieczy podchodzi do Przedwiecznego, powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską. A służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.

Apokalipsa:                                                                              Ap 1
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi.

Ewangelia:                                                                               J 16
Piłat powiedział do Niego: „A więc Ty jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”.

Rozważanie:
Trzeba prosić Go, by cię przemienił. Nawet gdy jeszcze nie wiesz jak, nawet gdy jeszcze nie wiesz, o co konkretnie masz prosić. Ale proś Go, byś wszedł w światło. By uruchomił w tobie dobro, o którym jeszcze nawet nie masz pojęcia i otworzył ci takie perspektywy i takie horyzonty, by wzbudził w tobie taką mądrość, której nawet nie przypuszczasz, że masz w sobie. By wydobył z ciebie taką wielkość ducha, o której nawet nie marzysz.

Poezja:
Jestem bo Jesteś
na tym stoi wiara
nadzieja miłość spisane pacierze
wielki Tomasz z Akwinu i Teresa Mała (…)
bo gdy sensu już nie ma
to sens się zaczyna
jestem bo Jesteś. Bierze się najprościej
wiary przemądrzałej szuka się u diabła. 
                                                  J. Twardowski, ***