Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Daniel:                                                                               Dn 5

Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś.

Apokalipsa:                                                                        Ap 15
Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał Panie, i Twego imienia nie uczcił?

Ewangelia:                                                                         Łk 21
„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

Rozważanie:
Trzeba przebaczać. Bo jeżeli będziesz chciał pamiętać to, co ci ludzie winni, to się udusisz. Bo jeżeli będziesz pamiętał to, coś ludziom dał, to się udusisz. Bo jeżeli będziesz pamiętał, że nie oddał ci uśmiechu, dobrego słowa, życzliwości, herbaty, kawy, godziny z tobą spędzonej, już nie mówiąc o wszystkich materialnych długach – to się udusisz.